รายชื่อหอพักเเนะนำเขตในเมือง

คลิกที่ภาพเพื่อดูข้อมูล

หอพักสตรีศิริพรรณ


 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

งานสวัสดิการอาคารชุดพักอาศัยบุคลากรและนิสิต กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต. ขามเรียง อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44150 Tel 0-4375-4333 ต่อ 2620   Fax. 0-4375-4418